SUJIN YU

#171 | KOR

Personal Info

Age
53
Racing No.
171
Board
Race DFI