GDPR (cz)

POUČENÍ A SOUHLAS S PODMÍNKAMI ÚČASTI NA ZÁVODECH MOTOSURF CONTINENTAL CUP EUROPE.

 1. Potvrzuji, že jsem si pročetl/a tyto podmínky, rozumím všem bodům a budu se jimi řídit.
 2. Potvrzuji, že v den podání žádosti o licenci / registrace do závodu jsem dosáhl 18 let věku. V opačném případě beru na vědomí, že pro dosažení registrace musím organizátorovi závodu dodat platný Souhlas rodiče s účastní dítěte na sportovní akci.
 3. Potvrzuji, že jsem si plně vědom možných rizik, která jsou spojena s účastí na sportovní akci, do níž se hlásím.
 4. Podepsáním tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem fyzicky I mentálně způsobilý k účasti na sportovní akci, do níž se hlásím. Čestně prohlašuji, že v případě jakéhokoliv zhoršení mého zdravotního stavu, okamžitě uvědomím zdravotnický personál sportovní události, do níž se hlásím. Zároveň prohlašuji, že sportovní akce / sportovních akcí, se účastním na vlastní nebezpečí.
 5. Potvrzuji, že podpisem odsouhlasením tohoto dokumentu prohlašuji, že jsem si řádně přečetla platná pravidla pro UIM MotoSurf, kterému rozumím a budu se jimi řídit stejně jako pokyny organizátorů, rovněž jsem srozuměn, že:
  • pravidla UIM MotoSurf jsou závazná pro sportovní akce MSCC a MSWC a budu se jimi řídit.
  • se budu chovat tak, abych svým chováním nezpůsobil organizátorům, promotérům, partnerům, sponzorům a ostatním účastníků nezpůsobil žádnou újmu jak na majetku, tak na zdraví.
  • jakékoliv porušení pravidel UIM MotoSurf nebo organizátorů a návštěvního řádu může vést k mé okamžité diskvalifikaci ze sportovní akce.
  • Vedení závodu (Race Direction) má plné právo zajistit neúčast účastníkovi sportovní události, který na základě lékařského vyšetření neodpovídá způsobilému stavu.
  • Vedení závodu (Race Direction) a zdravotnický personál (Medical Staff) mají právo vykonat test pro zjištění přítomnosti omamných látek, drog a alkoholu. Tímto souhlasím, že se takový test na základě vyzvání dobrovolně podstoupím. Přítomnost látek a z toho vyplývající dopady se řídí pravidly pro UIM MotoSurf.
 6. Potvrzuji, že pro mám pro svou osobu sjednáno úrazové pojištění, které pokryje výlohy na zdravotní péči v zemi, kde se sportovní akce koná.
 7. Zasláním žádosti o mezinárodní licenci potvrzuji, že souhlasím se členstvím v MotoSurf, z.s., a stávám se tedy členem struktury Českého svazu vodního motorismu.
 8. Souhlasem s těmito podmínkami dávám své svolení MSWC, s.r.o. s pořizováním fotografií, videí a jiných audiovizuálních záběrů pro účely propagace. Rovněž souhlasím, že MSWC, s.r.o. může takto posbírané materiály poskytovat třetím stranám jako jakou partneři, sponzoři a media. Rovněž souhlasím, že MSWC, s.r.o. má právo nakládat s mým jménem pro účely propagace, komunikace a řízení závodu jako jsou výsledkové listiny, plakáty, tiskoviny, letáky a další.
 9. Informace o ochraně osobních údajů jsou k nalezení na webových stránkách www.motosurfworldcup.com a www.motosurfeurope.com
 10. Prohlašuji, že jsem si pozorně přečetl výše uvedené body a rozumím jejich znění.